Den officiella
webbplatsen för
Mare Kandre
 
     
  Presentation
Mare Kandre

Mare Kandre (1962-2005), var tjugotvå år då hon väckte uppseende med sin debutbok, barndomsskildringen I ett annat land, 1984. Med sitt täta och mättade språk har hon därefter stått fram som en av de mest särpräglade författarna i sin generation. 
Efter böcker som Bebådelsen, Bübins unge och Aliide, Aliide, som på olika sätt skildrar övergången från barndom till vuxenhet, skrev  Mare Kandre en svit romaner som tagit avstamp i myt och saga. Det har varit kraftfulla historier med ett vällustigt flödande språk, där svärtan alltmer kom att genomsyras av en drastisk humor. Hennes satiriska förmåga kulminerade i Quinnan och Dr Dreuf, där hon lät Kvinnans smärtsamma och osynliggjorda historia välla fram i en hånfull uppgörelse med självgod manlighet och inpyrt kvinnohat. Romanen, Bestiarium, utspelar sig i 1800-talets England och är en mörk och mystisk historia med anstrykning av gotisk skräckroman.

Mare Kandre avled den 24 mars 2005 djupt sörjd ej endast av sin familj utan inte minst av en hängiven krets av läsare, författarkollegor och beundrare.
  Som hennes förläggare Hans Isaksson, Bonniers, uttryckte det: – Hon har under de här tjugo åren varit en av våra främsta yngre författare. Hon har skrivit som nästan ingen annan och har följt sin egen väg osvikligt. Hennes författarskap är redan i dag ett betydande författarskap – och ett bestående författarskap.
  Tomas Götselius i Dagens Nyheter kommer ihåg Mare Kandre som 80-talets kanske enda verkliga litterära underbarn.

   

Till nästa sida —>
utgivningsförteckning

Läs också:
Samtal med
Madeleine Grive —>